Leta i den här bloggen

torsdag 29 september 2011

Tankar i ett klassrum

Jag vill bara att du gillar mig är en väldigt passande titel som fångar tonen i boken och samtidigt speglar känslan av att bli omtyckt till varje pris, en daglig strävan för många unga (och vuxna).

I väntan på att den försenade läraren ska komma in i klassrummet får man följa tankarna hos eleverna i gymnasieklassen. Joanna som inte märks, Filip som märks för mycket, Katja som försöker dölja sin lår, Andreas som tänker på killen i simhallen, Pär som lever sitt liv exakt och Lena som sprider kärlek omkring sig.

Det krävs talang för att kunna göra personerna levande och skapa sympati för dem på så lite utrymme som varje elev får men författaren lyckas genomgående. Jag fastnar och vill veta mer, vad händer resten av dagen? Vad händer i morgon? Nästa år?  Jag vill ha mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar