Leta i den här bloggen

fredag 9 november 2012

Frans och Lars: Kärlek och klasskamp på 1890-talet

Boken tar avstamp i en händelse i augusti 1897, då Frans och Lars blir påkomna mitt under ett samlag i en buske och dömda till 3 månaders fängelse. Frans och Lars liv, med arbeten, bostäder, familj och vänner beskrivs utifrån faktiska dokument som redogör för deras liv som arbetare i Stockholm strax innan förra sekelskiftet. Boken är, som titeln antyder, mycket mer än så eftersom den utifrån männens liv väger in hur samhället de lever i ser och förändras under deras livstid. Det här är en tid då allt fler flyttat in till städer för att söka sin lycka efter att jordbruksreformen gjort många jordlösa samtidigt som städerna törstar efter arbetskraft.

Bostadsbristen i städerna är hög och villkoren för den framväxande arbetarklassen är hård med låga löner och långa arbetsskift men de är i alla fall fria. Denna frihet gör arbetarklassen svårhanterlig eftersom de är arbetare med lön som själva förfogar över sina liv, på fritiden gör de som de vill och de kan sluta på sitt arbete och ta ett nytt om de behandlas för illa. Att arbetarrörelser startas för att trygga arbetarnas villkor gör det ännu svårare för samhällstoppen att negligera arbetarnas frammarsch.

Det är under den här tiden som de båda inflyttade arbetarna Frans och Lars träffas och inleder ett mångårigt förhållande där de tidvis också bor tillsammans. Det verkar inte som om det skulle ha varit några större problem att leva som homosexuell i Stockholm vid den här tiden och att incidenter som den i buskarna ledde till fängelsestraff var ovanligt även om klimatet för homosexuella kom att hårda vid den här tiden. Det är intressant att se hur homosexualitet oftast godkänts av samhället och att få dömds till otukt även om det varit förbjudet i laglig mening. Den hårdaste tiden för homosexuella i Sverige verkar ha varit under 1900-talet för att nu förtiden gå mot ett mer tolerant samhälle, (hoppas jag verkligen).

Boken är mycket intressant och grymt bra på att sätta in enskilda företeelser i ett större sammanhang. Jag har fått med mig en ny bild av livet i svenska städer på 1800-talet och i synnerhet bilden av hur livet som homosexuell arbetare i Stockholm kan se ut vid den här tiden. Den som är ute efter detsamma kommer att bli nöjd, den som är ute efter en smäckande kärlekshistoria kommer att bli besviken eftersom romantiken bara smyger fram i faktaträngseln om man själv letar efter den och fantiserar vidare på egen hand.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar